You are here
Home > Moreni > Moreni > Oameni ai cetatii -6.Prof. Univ. Dr. Ing. Horia Andrei !

Oameni ai cetatii -6.Prof. Univ. Dr. Ing. Horia Andrei !

Prof. Univ. dr. Ing. HORIA ANDREI !

PROF. UNIV. DR. ING. HORIA ANDREI

Fiul lui Paul Andrei, un reputat economist cu 45 de ani vechime în petrol şi conducător în sportul morenar şi al Laurentiei Andrei, Horia s-a născut la 15 mai 1954, in Moreni. A copilărit în cartierul Branzari şi a urmat cursurile şcolii generale la şcoala nr. 1 din cartierul Stavropoleos intre anii 1961 – 1969. A urmat apoi cursurile Liceului Teoretic Moreni, in anii 1969-1973, după absolvirea cărora a dat examen şi a fost admis la Facultatea de Automatică şi Calculatoare a Institutului Politehnic Bucureşti. A efectuat serviciul militar in anul 1973 şi a absolvit facultatea in anul 1979.

Repartizai la întreprinderea ROMLUX din Targoviştc a făcut trei ani de sta- giatura, după care a intrat în învăţămant in calitate de asistent universitar la Facultatea de Automatica şi Calculatoare, catedra de Electrotehnica trecand prin treptele universitare; şef de lucrări şi conferenţiar. în anul 1996 a susţinut examenul de doctorat la Politehnica din Bucureşti obţinand titlul de Doctor inginer in Energie Electrică – Electrotehnica. Din anul 2000 este profesor la aceaşi catedra, mutată din anul 1998 la Facultatea de Electrotehnică din Politehnica Bucureşti. în prezent este şef al catedrei de Electrotehnica a Universităţii „Valahia” din Targovişte şi conducător de doctorat.

Horia Andrei este autorul a 30 de cărţi şi monografii publicate printre care: „Teoria şi aplicaţiile campului clcctromegneiic”(1997), „Teoria şi aplicaţiile circuitelor electrice de curent continuu”(1998), „D.C.CIRCUITS”, în limba engleza (1999), toate publicate în Editura PRINTECH din Bucureşti.

A publicat peste o suta de articole în ţara şi peste hotare, dintre care amintim: in ţara, in editura Academiei Romane/’Developments in signal flow graph used for complex system analysis”, Rev.Roum.Sci.Techn. vol.31, nr.3, pag.265- 275/1986; „Topological method for reciprocal and bynumetrical multipol circuits analysis”, Rev.Roum.Sci.Techn. Electrotech.et Energ.nr.44 – 2 pag. 262 – 276 / 1999. în străinătate, „Application of the nonlinear electrical networks”. Editura AMSE Press New York voi.5 nr.2, pag.l – 15 / 1985, „General problems of the non- sinuisoidal regim in the electro-cnergetic system” World Energy Sistem, Canadian Institute World Energy System, vol.l , nr. 2 / 2002, pag. 20-25.

Din mulţimea de contracte de colaborare pe care le-a realizat am reţinut: „Cercetări asupra fenomenelor electromagnetice şi hidromagnetice în instalaţiile industriale pentru producerea aluminiului in vederea creşterii performanţelor lor tehnico-economice”, contract intre Universitatea Politehnica Bucureşti şi întreprinderea de Aluminiu Slatina, derulat între anii 1983-1988, „Dispozitive de amorsare pentru lămpi cu descărcări în gaze”, proiect Relansin 2000 – 2002 şi „Training on Information and comunication Tehnologics Through Personalized ODL”, contract Universitatea Politehnica Bucureşti – Comunitatea Europeana . început în anul 1999, cu termen de finalizare in anul 2003.

Prof.Univ.Dr.ing. Horia Andrei are un fiu. Paul – Cristian, care s-a clasat pe primul loc la examenele de capacitate din acest an şi este acum elev în clasa a IX-a a Liceului Ion Luca Caragiale din Moreni.

Pe Horia îl leaga de oraşul Moreni copilăria, adolescenţa, şcoala şi familia, la care ţine foarte mult. Cele mai frumoase amintiri ale sale se refera la copilăria şi adolescenţa sa. Păstrează prima lui diplomă de învingător, cea de Ia concursul de triciclete organizat in toamna anului 1957, cu ocazia inaugurării podului de beton de peste raul Cricov şi îşi aminteşte cum, pentru a-şi recunoaşte bunicii, le-a asimilat numele acestora de numele cainelui pe care fiecare îl avea în curtea sa. Tataie Oprea Andrei era „Tataie Picky” iar tataie Nicolae Pleşeanu era „Tataie Blitz”.

Cu privire la oraşul nostru considera că, faţă de bogăţiile exploatate din solul şi subsolul acestuia, utilizate de diverşi, Morenii ar fi trebuit să fie asemănător cu Texas-ul american. Cu case frumoase şi curate, cu bătrani care îşi duc o viaţă liniştita de pensionari, pe măsura muncii depusă de ei de-a lungul anilor, cu străzi şi trotuare curate, asfaltate, cu parcuri odihnitoare, cu o sală de sport dorita şi meritata de localnici, cu cateva baze turistice amenajate în punctele Cristian, Pleaşa, Bana, Ruda şi altele.

Aflat în plina activitate creativa, Prof. Univ. Dr. ing. Horia Andrei va mai avea multe de spus şi realizat în domeniul electrotehnicii.

 

Lasă un răspuns

Top