You are here
Home > Cărți

Oamenii generației mele

„Oamenii generaţiei mele” este alcătuită din autobiografii. Practic, fiecare dintre martorii chemaţi să depună mărturie despre generaţia noastră a trebuit să se auto-evalueze: ce merită şi ce nu merită să reţin din povestea mea de viaţă, ce este ilustrativ dincolo de destinul meu strict individual, ce este semnificativ pentru generaţia mea? Astfel, demersul depăşeşte caracterul moralist-scolastic al modelului clasic şi ne vorbeşte, printr-o polifonie de voci individuale, despre vise realizate şi valori împărtăşite – adică exact ceea ce creează coeziunea unei generaţii, testamentul său pentru viitor.

Cartea este, şi totodată nu este parte a genului biografic. Prin această regândire în termeni de o modernitate neconvenţională a conceptului biografic, autorul se afirmă ca unui dintre pionierii literaturii ce va veni. Într-adevăr, în epoca Internetului şi a comunicării instantanee literatura trebuie să se reinventeze, pentru a continua să fie semnificativă. Şi se reinventează, jucând atuul concreteţii: discursul este asumat de o anume generaţie, dintr-o anume zonă, evocând polifonic parcursuri autobiografice în mare parte similare, din care se alcătuieşte o poveste de viaţă care, prin complexitate şi profunzime, transcende individualul, năzuind către valorile general-umane.

MultiMedia Publishing https://www.telework.ro/ro/e-books/oamenii-generatiei-mele/
– Digital: EPUB (ISBN 978-606-9016-22-0), Kindle (ISBN 978-606-9016-24-4), PDF (ISBN 978-606-9016-23-7)
– Tipărit: Ediția alb-negru (ISBN 978-606-9016-21-3), Ediția ilustrată (ISBN 978-606-033-111-7)

eMag (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle): https://www.emag.ro/oamenii-generatiei-mele-vasile-dragomir-pdf-paro179p/pd/DQFV26BBM/

Viața de petrolist

”Oamenii îşi scriau memoriile într-o epocă, deunăzi apusă, când individul ajuns la o vârstă matură mai avea răgaz să arunce o privire asupra anilor trăiţi, mai avea luciditatea să separe accidentalul de arhetipal, mai avea curajul să propună urmaşilor un eventual model de viaţă. Astăzi, noi nu mai avem timp să ne trăim viaţa, destinul nostru ni se pare un accident pe de-a-ntregul irepetabil şi, confruntaţi cu evoluţia rapidă a mentalităţilor, nici nu mai îndrăznim să vorbim despre modele în viaţă. Cu atât mai mult se cuvine să apreciem curajul ing. Vasile Dragomir: pe lângă că face parte din categoria îndelung demonizată a petroliştilor, mai are şi tăria sufletească să-şi publice memoriile!

Drept este însă să subliniem, sunt nişte memorii „de stil nou”: publicate în format electronic şi alcătuite, după gustul epocii noastre grăbite, dintr-o juxtapunere de fragmente expresive, fără vreo legătură cauzală sau narativă între ele. În mod surprinzător, lipsa strategiilor narative şi a artificiilor stilistice dă textului o neaşteptată autenticitate, o savoare proaspătă de trăire umană genuină, o strălucire şi limpezime ce-şi trag seva din experienţa directă de viaţă. Poate părea un detaliu, dar din perspectiva posterităţii acesta este un element fundamental: avem acces neîngrădit, aproape nefiltrat, la viaţa de zi cu zi a acelora care, înfruntând nisipurile arzătoare ale deşertului ori tenebrele din adâncul mării, clădesc prin munca, curajul şi inteligenţa lor tehnică prosperitatea lumii actuale.

În măsura în care memoriile de odinioară constituiau un gen proxim celui epistolar, ele vehiculau, ca şi scrisorile acelei epoci, o cantitate mare de subiectivitate. Autorul vede însă genul memorialistic prin prisma modernităţii: demersul său este axat pe fapte, oameni şi locuri, abundent ilustrat şi chiar, pe alocuri, vehiculează date tehnice. Este mai mult blogul unei vieţi de sondor, construit din selfiuri juxtapuse, ceea ce accentuează sentimentul de autenticitate, de fapt trăit pe care-l resimte cititorul, încă de la primele pagini.

E o adevărată provocare stilistică, pe care autorul o înfruntă cu succes: materialul se parcurge alert şi ne oferă, prin bogăţia de detalii, acces privilegiat la un univers socio-profesional incitant, dar prea puţin cunoscut de către cei mai mulţi dintre contemporani. Un blog memorialistic care merită citit!”

Prof. Tudor Păcuraru

MultiMedia Publishing https://www.telework.ro/ro/e-books/viata-de-petrolist/
– Digital: EPUB (ISBN 978-606-033-277-0), Kindle (ISBN 978-606-033-279-4), PDF (ISBN 978-606-033-278-7)

Amazon: https://www.amazon.com/Viata-petrolist-Editia-alb-negru-Romanian/dp/1981264167 , https://www.amazon.com/Viata-petrolist-Editia-ilustrata-Romanian/dp/1981239782/

eMag (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle): https://www.emag.ro/viata-de-petrolist-vasile-dragomir-pdf-paro180p/pd/DYV306BBM/

Moreni 2002 – Clipe în istorie

Volumul „Moreni 2002 – clipe în istorie” este una dintre acele rare cărţi pe care, chiar după ce-ai citit-o din doasca-n doasca, stai sa te întrebi în ce categorie sa o clasezi. Probabil într-o categoric numai a ei! La primele pagini, pare mai mult „cine-roman”: manaţi de cursul povestirii ne apropiem tiptil deporţile oraşului Moreni, le tot dam ocol, cu o minuţie baroca a detaliului care mult i-ar fi plăcut lui Lope Felix de Vega Carpio. Pe măsura ce aşteptarea se prelungeşte, unghiurile se schimba, pana ce, asemenea Diavolului şchiop „El Cojuelo”, ajungem sa ne apropiem de sus privind din văzduh urbea – aproape ca ridicam acoperişurile caselor ca sa studiem în de-amanunt viaţa de zi cu zi a morenarilor.

Ca urmare, parcurgerea acestui volum, starneşte cititorului o subtila plăcere, pe care nu ai aştepta-o din partea unui demers care, în fond, se doreşte a fi o „simpla” monografie a oraşului Moreni. Prin insistenţa sa, prin unghiurile complexe de abordare, care impun cititorului o mare concentrare, rasplatindu-1 însă prin plăcerea ineditului, „Moreni 2002 – clipe în istorie” este cu mult mai mult decat o simpla monografie!. De fapt, demersul autorilor Vasile Dragomir şi Ion Stoica – se situează undeva la limita inefabila dintre eseu, pictura hiper-realista, reportaj şi jurnalism de investigaţie, propunandu-şi un scop extrem de ambiţios: „a înţelege omul anului 2000 din Moreni”. (Tudor Pacuraru – Critic literar)

MultiMedia Publishing: https://www.telework.ro/ro/e-books/moreni-2002-clipe-istorie/
– Digital: EPUB (ISBN 978-606-033-282-4), Kindle (ISBN 978-606-033-281-7), PDF (ISBN 978-606-033-280-0)

Amazon: https://www.amazon.com/Moreni-2002-Clipe-istorie-Romanian/dp/1539854078/r

eMag (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle): https://www.emag.ro/moreni-2002-clipe-in-istorie-vasile-dragomir-pdf-paro181p/pd/D3GSN6BBM/

Moreni – Un secol de petrol: 1900 – 2000

Dorința noastră, a fost să dedicăm această carte, fenomenului petrolier din zona Moreni, cu suișurile și coborâșurile lui, dar mai ales acelor truditori, care fie că s-au numit puțari, păcurari, petroliști, au dus greul acestei activități și au făcut ca tradiția să meargă mai departe.

Am pornit la realizarea lucrării cu convingerea că vom aduce contribuții la clarificarea și aprofundarea unor aspecte interesante din trecutul extracției petrolului în regiunea Moreni. Acționând pe un teren aproape nedefrișat, în special după 1925, ne-a revenit sarcina grea și dificilă de a selecționa și valorifica un imens material documentar, în parte neadus încă în circuitul istoric.

În lucrare am citat mult, tocmai pentru a sublinia că și până acum au fost destui cercetători, care, direct sau tangențial, au avut preocupări și au realizat lucrări trainice în aceasată direcție. În ceea ce ne privește, ne-am străduit să trasăm niște repere care vor fi puncte de plecare pentru continuarea și aprofundarea propriei noastre cercetări și, poate și a altora, porniți să exploreze istoria și prezentul industriei petroliere în regiunea Moreni.

MultiMedia Publishing: https://www.telework.ro/ro/e-books/moreni-un-secol-de-petrol-1900-2000/
– Digital: EPUB (ISBN 978-606-033-285-5), Kindle (ISBN 978-606-033-284-8), PDF (ISBN 978-606-033-283-1)

Amazon: https://www.amazon.com/Moreni-secol-petrol-1900-Romanian/dp/1533218994/

eMag (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle): https://www.emag.ro/moreni-un-secol-de-petrol-1900-2000-vasile-dragomir-pdf-paro182p/pd/D2V306BBM/

Top