You are here
Home > Moreni > Moreni > INTREPRINDEREA AUTOMECANICA MORENI -2002 .

INTREPRINDEREA AUTOMECANICA MORENI -2002 .

 

ÎNTREPRINDEREA AUTOMECANICA MORENI

I. CUVÂNTUL DIRECTORULUI GENERAL, DIPL. ING. ION MANU

S.C. UZINA AUTOMECANICA MORENI S. A. a fost înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri Nr. 2255/1968 şi proiectata pe baza STE Z 1239 şi 1239/1 din 1968, completat cu STE Z 2913-205/1984, sub denumirea de Uzina Auto- mecanica Moreni şi conceputa ca o unitate producătoare de transportoare blindate pe roţi pentru înzestrarea Armatei Române.

Uzina a fost pusa în funcţiune în anul 1970, iar in anul 1984 a fost dezvoltata prin înfiinţarea atelierelor de forja şi presaj, în scopul măririi capacităţii de producţie.

In prezent societatea face parte din CN ROMARM SA, cu statut de filiala, şi este cea mai renumita uzina constructoare de tehnica blindata pe roţi din sud-estul Europei. Având o dotare tehnica specifica şi o puternica bază de proiectare*, S.C. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. oferă produse de buna calitate, fabricaţia fiind realizata conform cerinţelor standardului SR ISO 9001-95. Societatea a fost acreditata in domeniul calităţii de către OMCAS conform certificatului nr. 024/22.07.1997 şi reacreditata in noiembrie 1999. în anul 2001, S.C. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. a fost certificata de firma SLV-Munchen pentru execuţia lucrărilor de sudura rezistenta la solicitări dinamice, singura de acest fel acreditata în România.

TRANSPORTOARE BLINDATE PRODUSE LA I.A.M.:

De la înfiinţare şi până in prezent, societatea a produs transportoare şi a vândut amfibii blindate 8X8,4X4 în Iugoslavia, U.R.S.S, Germania (fosta R.D.G.) şi România.

Portofoliul actual de produse al uzinei cuprinde, ca produse principale, transportoarele amfibii blindate 8X8, 6X6 – la standardul NATO – şi 4X4 în diferite variante de echipare şi înarmare, autospeciala de intervenţie cu capacitate de protecţie sporita AM 7, camionul mediu multifuncţional 4X4 AM 443T, autospeciala de intervenţie pirotehnica AIP96 şi autovehiculul blindat de intervenţie antiteroristâ AM 100, produse bine cunoscute şi apreciate pe plan naţional şi internaţional.

Se găsesc in diferite faze de proiectare şi realizare produse ce urmeazâ sâ intre in înzestrarea armatei, începând cu 2004, produse realizate în conformitate cu standardele NATO, care asigura compatibilitate cu forţele armate ale acestei structuri.

                                                II. ORGANIZAREA UZINEI ŞI OAMENII EI

                                                                     DIRECTOR GENERAL ING. MANU ION

În august 2002, la momentul documentarii noastre, S.C. I.A.M. Moreni funcţiona după următoarea organigrama:

– un director general, cu atribu- ţiuni de conducere, coordonare. reprezentare, în subordinea căruia se afla mai multe compartimente:

1 – o direcţie de strategie dezvoltare producţie
2 – o direcţie economica
3 – o direcţie comerciala

1. DIRECŢIA STRATEGIE DEZVOLTARE PRODUCŢIE

                                                         INGINER PETROVICI GHEORGHE DIRECTOR PRODUCŢIE

– coordonează activitatea de proiectare pentru:

– – transportoare blindate
– – autocamioane, autospeciale
– – alte produse din dotarea armatei

– coordonează activitatea de producţie, care este condusa de un inginer-şef cu producţie, ing. Iacobescu Longin (absolvent al Facultăţii de Transporturi, secţia Autospeciale Rutiere, din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. Este în uzinâ de la data absolvirii).

– coordonează activitatea de pregătire a fabricaţiei cu sarcina de:

– proiectare tehnologii;
– stabilire a fluxurilor tehnologice (activitate condusa de ing. Chiţu Ion, absolvent al Facultăţii TCM din cadrul Universităţii din Piteşti, promoţia 1976. Este în uzina din anul 1976, de la repartiţie)

                                                                                     .INGINER CHIŢU ION

Aceasta direcţie mai coordonează  şi:

1.1. Secţia Confecţii Carcasă, condusa de ing. Stanescu Ion, absolvent al Facultăţii TCM din cadrul Universităţii Tehnice din Piteşti, promoţia 1977. Este in uzina din anul 1977.

 

 

 

                                                                                  INGINER BOJE MANUEL

În aceasta secţie exista o instalaţie de debitare cu laser, tip EUROLAS 1502, fabricat în Germania.

Date tehnice:
– an fabricaţie 1997
– fabricant firma MESSER GRIEMHEIM – Germania
– putere 3000 W
– dimensiunea mesei 1500×3000 mm
– debitează oţeluri carbon 1-20 mm
– debitează oţeluri inox 1-81 mm
– duritatea oţelului debitat poate fi între 50 şi 65 HRC

Aceasta activitate este condusa de ing. Boje Manuel, absolvent al Facultăţii TCM din cadrul Universităţii Tehnice Galaţi, promoţia 1994. Este la I.A.M. din anul absolvirii.

1.2. Secţia Prelucrări Mecanice, condusă de ing. Mircescu Viorel, absolvent al Facultăţii TCM din cadrul Universităţii Tehnice Braşov, secţia Maşini Unelte, promoţia 1980, in I.A.M. din anul absolvirii.

Această secţie are in componenţă un atelier de execuţie produse unicat şi SDV, condus de ing. Calaraşu Gabriela, absolvent al Facultăţii TCM din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti, promoţia 1982. Este în uzina din anul absolvirii.

Secţia mai are şi un atelier de execuţie transmisii, condus de ing. Brehui Vasile, absolvent al Facultăţii TCM din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, promoţia 1989. Este în uzina din acel an.

                                                                             INGINER NASTASE ION

1.3. Serviciul de Programare şi Urmărire a Producţiei, condus de ing. Nâstase Ion, absolvent al Facultăţii TCM din cadrul Universităţii Braşov.

1.4. Secţia Montaj General şi încercări de Rezistenţă, condusa de subinginer Pană Alexandru, absolvent al Facultăţii Automobile Rutiere din cadrul Universităţii Tehnice Piteşti, promoţia 1975. Este la I.A.M. din anul absolvirii.

1.5. Secţia de Întreţinere şi Reparaţii, condusă de ing. Cârstoajă Ion, absolvent al Facultăţii de Electrotehnică, secţia Electromecanică, din cadrul Universităţii Tehnice Bucureşti, promoţia 1981. Este la I.A.M. din acel an.

2. DIRECŢIA ECONOMICA, condusă de ec. Iliescu Daniela Elena, absolvent al Facultăţii Economia Industriei din cadrul ASE Bucureşti, promoţia 1982. Este la I.A.M. din acel an.

Aceasta direcţie coordonează următoarele activităţi:

                                                                         ECONOMIST ILIESCU DANIELA

2.1. Centrul de Calcul Electronic, condus de matematician Vieru Elena, absolvent al Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti, promoţia 1974. Este în I.A.M. din anul absolvirii.

2.2. Biroul Preţuri şi Analiză, condus de ec. Soare Georgeta, absolvent al Facultăţii de Cibernetică din cadrul ASE Bucureşti, promoţia 1992. Este la I.A.M. din anul absolvirii.

2.3. Biroul Plan Finanţe Decontări, condus de ec. Dumitrache Floarea, absolvent al Facultăţii de Finanţe şi Contabilitate din cadrul ASE Bucureşti, promoţia 1992. Este la I.A.M. din anul absolvirii.

2.4. Biroul de Contabilitate, condus de contabil Grigorc Meruţâ, absolvent al Liceului Economic Târgovişte.

2.5. Biroul Salarii, condus de ec. Câlăraşu Georgeta.

3. DIRECŢIA COMERCIALA, condusă de director ing. Dumitrache Valentin, absolvent al Facultăţii de Mecanică, secţia Rutiere, din cadrul Universităţii Braşov, promoţia 1986, care coordonează următoarele activităţi:

                                                        INGINER DUMITRACHE VALENTIN DIRECTOR COMERCIAL

3.1. Serviciul Desfacere, condus de ec. Goran Vasile, absolvent al Facultăţii de Management din cadrul ASE Bucureşti, promoţia 1992.

                                                                      ECONOMIST GORAN VASILE

3.2. Biroul Aprovizionare, condus de subinginer Marin Ion, absolvent al Facultăţii Automobile Rutiere din cadrul Universităţii Tehnice Piteşti, promoţia 1975.

3.3. Biroul Colaborări, condus de subinginer Văduva Valentin, absolvent al Facultăţii Automobile Rutiere din cadrul Universităţii Tehnice Piteşti, promoţia 1972.

În subordinea directorului general mai există activităţi şi servicii:

– Compartimentul Calitate, condus de ing. Răşină Ion, absolvent al Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti, promoţia 1977.

                                                                                   INGINER RĂŞINĂ ION

Compartimentul de Control Financiar de Gestiune, condus de Ec. Bâncilă Marin, absolvent al Facultăţii de Economia Industriei din cadrul ASE Bucureşti, promoţia 1973.

– Serviciul Resurse Umane, Management şi Strategie, condus de Ing. Ec. Săpunaru Ion, absolvent al Facultăţii TCM din cadrul Universităţii Tehnice Galaţi, promoţia 1987, şi absolvent al Facultăţii de Management din cadrul ASE Bucureşti, promoţia 1994.

– Serviciul Investiţii, condus de Ing. Dedu Marcel.

– Administratorul de Reţea Calculatoare, condus de ing. Vieru Vasile, absolvent al Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti, promoţia 1974.

– Oficiul Juridic, condus de jurist Laura Matei, absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, promoţia 1999.

III. OAMENII

La momentul august 2002, în I.A.M. figurau 950 de salariaţi, din care 198 in protecţie socială. Dintre aceştia, 34 sunt în funcţii de conducere.

DELEGAŢIA I.A.M. LA 1 DECEMBRIE 2002, DEPUNÂND O COROANA LA MONUMENTUL EROILOR DIN PARCUL CENTRAL AL ORAŞULUI MORENI

 

IMAGINI DIN AFGANISTAN, unde IAM asigura service-ul pentru transportoarele blindate folosite de Betalionul de Menţinere a Păcii „Neagoe Basarab“:

Vasile Dragomir
Nascut la 23.12.1951. Casatorit cu doi copii majori . Formatie profesionala =Inginer Foraj extractie (masterat in domeniul forajului dirijat din anul 1996) In momentul de fata , lucrez de acasa !!!
http://www.vasiledragomir.ro

2 thoughts on “INTREPRINDEREA AUTOMECANICA MORENI -2002 .

  1. Voiam sa dau de un fost coleg de facultate Iacobescu Longin . Daca cineva stie informatii referitoare la colegul meu as aprecia un e-mail cu amanunte. va multumesc !
    Ionel cush

Lasă un răspuns

Top