You are here
Home > Diverse > 13. Situatia personalului din orasul Moreni care beneficiaza de protectie sociala .

13. Situatia personalului din orasul Moreni care beneficiaza de protectie sociala .

XIII. Situaţia personalului din oraşul Moreni care beneficiază de protecţie socială

Total în plată neindemnizaţi muncitori studii medii studii sup. 18-30 ani 30-40 ani 40-50 ani peste 50 ani
1390        987                     403                  1204                 146            40             298               389            437                  267

1. Şomeri Ia data 31-08-2002

2. Ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind la 31-07-2002

Total 317 dosare, din care:

– pentru persoane singure – 63
– pentru familii cu 2 persoane – 83
– pentru familii cu 3 persoane – 80
– pentru familii cu 4 persoane – 44
– pentru familii cu 5 persoane – 27
– pentru familii cu peste 5 persoane – 12

Sursa: 1.806.960.000 de lei suma defalcată din impozitul pe venit global pentru asigurarea ajutorului social; 560.882.000 – sume din bugetul local. Suma totală plătită de Primărie pe 7 luni: 2.367.842.000.

3. Asistenţi personali ai persoanelor cu handicap conform OUG nr. 107/1999, privind protecţia sociala a persoanelor cu handicap.

Număr medu de asistenţi personali – 100

4. Curatelă – 25

Suma totală plătită de Primărie pană la 31.07.2002: 1683.259.000 de lei, din care 973.567.000 – sume defalcate din TVA pentru bugetul local; 809.692.000 – sume din bugetul local.

Total asistente sociale (1+2+3+4): 1832 de persoane

Lasă un răspuns

Top