You are here
Home > Viata de petrolist > DETUBARI FLORESTI 1999-2005 , O „ETAPA A VIETII MELE DE PETROLIST ” !!!

DETUBARI FLORESTI 1999-2005 , O „ETAPA A VIETII MELE DE PETROLIST ” !!!

                                                       S.C. DETUBĂRI SONDE S.A.

                                                                     Director General la Detubari Floresti

                                              Detubari Floresti -2002 , Foto din cartea Moreni 2002 Clipe in Istorie

Activitatea desfăşurată la S.C. DETUBARI SONDE S.A. Floreşti se încadrează, ca profil, în ramura industriei de petrol. Din punct de vedere structural, obiectele de activitate ale societăţii sunt:
– recuperarea şi recondiţionarea materialului tubular, recuperarea părţii necimentate a burlanelor de foraj, de la sondele casate sau abandonate din foraj sau probe de producţie;

                        Eruptie libera cu foc la sonda 331 Iancu Jianu – Olt , langa sonda la care lucra Detubari Floresti

– recuperarea conductelor de amestec de ţiţei, apă sărată şi gaze din cadrul schelelor de producţie petrolieră;
– demontarea conductelor provizorii de alimentare cu apă şi gaze la sondele de foraj;
– montarea şi demontarea turlelor de producţie pentru sondele în exploatare, precum şi pentru operaţia de detubare a sondelor,

                                                      Eruptie dupa detonare la sonda 4254 Stoina –Gorj

– repararea burlanelor de foraj detubate şi a conductelor demontate pentru a fi revalorificate schelelor de foraj şi de producţie petrolieră;
– repararea prăjinilor de foraj folosite pentru rezolvarea accidentelor tehnice în gaura de sondă;

                                                             Interventie cu IC5 –ul la sonda 304 Iancu Jianu

                                                                                          La sonda 4532 Slamnesti 

                                                                                      La 4524 Slavuta – Gorj

alte lucrări şi prestări de servicii în domeniul sau de activitate.

                                                                  La Santierul Ocnita din Ocnele Mari –Valcea

                                                              Clipe in istorie

      Incă de prin anii 1946-1947, familia Comşa din Baicoi a început sa cumpere sonde abandonate în vederea recuperării materialului tubular (recuperarea burlanelor tubate şi a conductelor aferente), in vederea folosirii acestora la alte sonde noi. Activitatea s-a dovedit rentabila şi a fost organizata o secţie de detubari sonde.

      La 26.09.1949 se inventariază sculele şi utilajele ms. sondor Comşa Petre şi sunt predate către Petrolifera Muntenia. Se înfiinţează întreprinderea Recuperări Materiale (I.R.M.), cu sediul în Floreşti şi cu o a doua secţie in Moreni.

       In anul 1949 se preiau atelierele de la Moreni şi se înfiinţează Baza Tubulara, unde se desfăşoară activitatea de recondiţionat material tubular, care se extinde şi se modernizează în anul 1983.

      La 1.10.1969, I.R.M. Floreşti se unifică cu întreprinderea de Fabricaţii Auxiliare (I.F.A.) Pleaşa, rezultand I.R.M.F.A. – întreprinderea de Recuperări Materiale şi Fabricaţii Auxiliare, cu sediul in Ploieşti, activitatea desfaşurandu-se pe doua sectoare, unul de detubari sonde şi unul de demontări conducte, la sediul fostului I.R.M.

     In aprilie 1973, I.R.M.F.A. se unifica cu Baza de Aprovizionare Floreşti, luand fiinţa B.A.R.M.F.A. cu sediul în Floreşti, activitatea desfaşurandu-se ca sector de detubari sonde, demontări conducte, cu sediul in incinta B.A.R.M.F.A. Floreşti.
In anul 1978 se înfiinţează secţia Recuperari-Recondiţionari Material Tubular (R.R.M.T.) Floreşti.
       Pe data de 01.06.1983 are loc desprinderea de F.A. (Fabricaţii Auxiliare Pleaşa) şi ia fiinţa B.A.P.R.M. Floreşti (Baza de Aprovizionare pentru Petrol şi Recuperări Materiale) cu secţia R.R.M.T. (Recuperari-Recondiţionari Material Tubular), care şi-a desfăşurat activitatea pană la apariţia H.G.R. 1213/1990, cand a luat fiinţa S.C. Detubari Sonde S.A., înmatriculata la Registrul comerţului sub numărul J29/42/12.02.1991, sub aceasta denumire funcţionand pană în prezent.

                                           Organizarea 2002

        La momentul 2002, S.C. Detubari Floreşti activează cu 6 formaţii de lucru de detubari, 8 formaţii de săpători pentru îngropare, dezgropare conducte, şi 2 formaţii de turlisti care realizează montajul, demontajul turlelor de extracţie de la 60 la 100 de tone.

           Societatea este condusa de:

Director general inginer Dragomir Vasile, absolvent al Facultăţii Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor, promoţia 1982.

Anterior societatea a fost condusa  de Director General Ing Banu Vasile  si Director General ing  Ionita Ion absolvental Facultatii forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor ,promotia 1982

                                                      Baza Tubulara Moreni

        De o deosebită importanţă este Baza Tubulara Moreni, întrucat aici se realizează recondiţionarea şi valorificarea materialului tubular. Schematic, activitatea se desfaşoara astfel:

      – Materialul tubular este descărcat de pe mijloacele auto intr-o zona numita „primire“, de unde este sortat pe diferite categorii de uzura in rampile de control.
        -De la control, materialul triat este dirijat spre hala de proba (daca este cazul), spre rampa de fier vechi sau spre atelierul de strungarie, unde este refăcut tipul de filet.
       -De la strungarie, materialul tubular astfel reparat este trecut în hala de probe in care se face proba de presiune interioara, sau cea de tracţiune (pentru prăjini). Daca materialul tubular rezista la astfel de probe, se considera ciclul încheiat şi se stivează în rampe speciale, in vederea valorificării.

          Aceasta secţie este condusa de o echipa formata din: Ing. Matei Stan – şef secţie; 2 maiştri Turbatu Paul şi Tabarca Nicolae; 1 responsabil CTC Vremaroiu Silviu; 1 maistru mecanic-Gherman Dan

       În aceasta secţie lucrează 65 de salariaţi, strungari, recondiţioneri de scule şi utilaje petroliere şi muncitori necalificaţi.

Lasă un răspuns

Top