You are here
Home > Moreni > Moreni > SCHELA DE FORAJ MORENI – 2002

SCHELA DE FORAJ MORENI – 2002

 

 

 

 

S.C. FORAJ SONDE S.A. MORENI

1. CLIPE IN ISTORIE

1907 – din fuziunea unor companii petroliere de mai mica importanţa, se naşte societatea de care se leagâ începuturile forajului modem în zona noastră – MUNTENIA.

1944 – dupâ realizâri de excepţie, îndeosebi dupâ anii ’30, activitatea societăţii MUNTENIA se încheie, controlul ei fiind preluat de stat.

1948 – activitatea de foraj în zonâ se concentrează în cadrul OFICIULUI DE FORAJ MORENI, unitate cu personalitate juridica, subordonata TRUSTULUI DE FORAJ – EXTRACŢIE pentru PETROL ŞI GAZE MORENI, respectiv ÎNTREPRINDERII DE STAT MUNTENIA.

1950 – SOVROMPETROL (societate româno-sovietica) controlează desfăşurarea forajului în zonă.

1956 – anul de naştere al ÎNTREPRINDERII  DE  FORAJ  PLOIEŞTI.

1960 – Oficiul de foraj Moreni devine SECTORUL DE FORAJ MORENI, subordonat I.F. PLOIEŞTI.

1979 – din această întreprindere se desprinde SCHELA DE FORAJ MORENI, unitate cu personalitate juridica.

1990-ia fiinţa S.F.RRRS. MORENI, sucursala a R.A. PETROM, cu un capital social de 21126 mii lei.

1992 – ia fiinţa, conform H.G. 309/1992, prin desprinderea din R.A. PETROM, S.C. „FORAJ SONDE“ S.A. MORENI, cu un capital social de 1.471.168 mii lei.

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Foraje de cercetare geologica, exploatare şi injecţie pentru ţiţei şi gaze, ape termale şi mineralizate, alte substanţe minerale utile;

– Reparaţii capitale sonde, probe producţie;

– Montări şi reparaţii instalaţii şi utilaje pentru forare;

– Închirieri de instalaţii şi echipamente pentru foraje;

– Redarea terenurilor în circuitul agricol şi silvic;

– Urmărirea computerizata a parametrilor de foraj;

– Distribuţie produse petroliere;

– Întreţinerea şi repararea utilajelor şi sculelor, recondiţionarea pieselor de schimb.

3. REALIZĂRI ALE S.C. FORAJ SONDE SA MORENI

Prin potenţialul tehnic şi uman, S.C. FORAJ SONDE S.A. Moreni a realizat de-a lungul anilor lucrări de foraj, probe de producţie şi reparaţii capitale în condiţii de performanţa şi eficienţa superioare altor societăţi de profil din ţara, motiv pentru care şi-a asigurat un segment de piaţa stabil şi acceptabil pentru viabilitatea societăţii şi obţinerea unui profit rezonabil.

Dintre performanţele de excepţie ale societăţii noastre amintim:

1) 95 de ani de experienţa în domeniul forajului. Peste 2200 de sonde de cercetare geologica şi de exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze, însumând peste 2.500.000 m foraţi, cu care s-au deschis peste 150 de câmpuri petro-gazeifere prin utilizarea tehnologiilor de foraj convenţionale şi modeme;

2) Exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi pe structurile: MORENI, COLIBAŞI, BUCŞANI, VÂRFURI, GURA OCNIŢEI, FILIPEŞTI, DEALU BĂTRÂN, SOTANGA, ŢINTEA, DRAGOMIREŞTI-DRÂGÂEŞTI, CARAGIALE, MĂRGINENI, RUNCU-BUŞTENARI.

3) Tubarea celor mai grele coloane, la vremea respectivă, a coloanei de 18 5/8 la adâncimea de 1894 m (271 tone) şi a coloanei de 13 3/8 h la adâncimea de 3506 m (285 tone) la sonda 6011 Bucşani.

4) Traversarea unor formaţiuni de sare de circa 1OOO m la sondele 5501 Piscuri 5022 Iedera, 6000 bis Moreni, în condiţii geologice dificile.

5) Realizarea in condiţii deosebit de dificile a sondei 6011 Bucşani (adâncime 5947,5 m; densitate fluid foraj – 2,250 kg/dm3).

5) Realizarea unui număr însemnat de sonde dirijate pe structura Colibaşi în condiţiile unor înclinări mari ale stratelor şi o puternica tectonizare a stratelor.

6) Realizarea forajului direcţional cu înclinări de peste 60 de grade, pentru exploatarea zăcămintelor de petrol pe structura Runcu-Buştenari.

7) Realizarea a peste 20 de sonde de cercetare cu adâncimi de peste 4000 m.

8) Sâparea a peste 10 sonde pe structurile ANINOASA şi OCHIURI cu fluide aerate.

4. ORGANIZAREA S.C. FORAJ SONDE SA MORENI IN AUGUST 2002

4.1. CAPITALUL SOCIAL

 • Capitalul social >>> % Valoarea >>> Nr. total de acţiuni în lei >>> Valoarea nominala acţiune
 • Total din care >>> >>> 9.771.725.000 >>> 390.869 >>> 25.000
 • Asociaţia PAS Foraj S.A. Moreni >>> 50 >>> 4.885.850.000 >>> 195.434 >>> 25.000
 • SIF OLTENIA >>> 7.3360 >>> 716.850.000 >>> 28.674 >>> 25.000
 • Acţionari PPM >>> 37,0075 >>> 3.616.275.000 >>> 144.651 >>> 25.000
 • Bulf Comei Cătălin >>> 5,6135 >>> 548.550.000 >>> 21.942 >>> 25.000
 • Alţi acţionari >>> 0,0430 >>> 4.200.000 >>> 168 >>> 25.000

4.2. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Societatea este administrata de un consiliu de administraţie compus din 3 membri aleşi de adunarea generala a acţionarilor pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeşi.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt următorii:

1) JURAVLE VASILE , domiciliat în oraşul Moreni

2) DUCA CONSTANTIN, domiciliat in oraşul Moreni

3) BULF CORNEL CÂTÂLIN, domiciliat în oraşul Piteşti

4.3. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIRECTOR GENERAL JURAVLE VASILE

DIRECTOR GENERAL INGINER JURAVLE VASILE

ORGANIZAREA

S.C. Foraj Sonde S.A. Moreni este structurată pe două direcţii, şi anume:

Direcţia tehnică, condusă de dr. ing. Nicolae Petrul Dragoş (director tehnic), în subordinea căruia se află compartimentele:

– foraj;
– geologie;
– mecano-energetic;
– secţia greu-montaj- transpoarte (GMT);
– atelier fluide foraj

DIRECTOR TEHNIC INGINER NICOLAE PETRUŢ

Direcţia economica, condusă de ec. Duca Constantin (director economic), compusa din compartimentele:

– contabilitate;
– financiar;
– oficiu de calcul;
– management-personal- salarizare-acţionariat;
– marketing;
– aprovizionare- desfacere.

DIRECTOR ECONOMIC ECONOMIST DUCA CONSTANTIN

4.4. DOTĂRI

INGINER ȘEF NEACȘU GHEORGHE

Oferă posibilitatea mâsurârii, înregistrării şi prelucrării de date tehnice pe timpul realizării forajului, înregistrările se bazează pe măsurători continue ale parametrilor mecanici, hidraulici de foraj şi oferă posibilitatea de urmărire a forajului.

Este dotat cu aparatură de API, care oferă analize complete fizico-chimice ale fluidelor de foraj, elaborând reţete şi tratamente de preparare, întreţinere şi condiţionare.

Societatea dispune de ateliere proprii şi poate executa in condiţii de calitate: repararea motoarelor termice; repararea utilajelor electrice; repararea utilajelor grele, autovehiculelor şi autoturismelor de teren.

 

INGINER STOICA DANIEL – ŞEF SERVICIU APROVIZIONARE-DESFACERE

Un număr însemnat de calculatoare dintre cele mai performante permit compartimentelor funcţionale sâ-şi desfăşoare eficient activităţile specifice.

Deţinerea unei valoroase baze de date permite o conducere moderna atât a societăţii, cât şi a activităţii de foraj propriu-zise.

INSTALATIE DE FORAJ F 400

S.C. Foraj Sonde S.A. Moreni dispune de o gama largă de instalaţii de foraj, de la tipul F-400 la tipul T-50, acţionate atât termic, cât şi electric, care asigura o flexibilitate şi o adaptabilitate suficienta pentru a face faţa cu succes exigenţelor beneficiarilor.

O puternica secţie de montaj sprijinita de un parc complex de utilaje grele şi autovehicule care pot efectua în intervale reduse de timp orice lucrări de mobilizare-demobilizare a întregii game de instalaţii de foraj pe orice locaţie.

Staţie de preparare, condiţionare şi stocare fluid de foraj cu o capacitate de 7000 mc.

STATIA DE FLUIDE 

O modernă staţie de comercializare a produselor petroliere.

STATIA PECO

O rampa de scule de foraj, manevra şi instrumentaţie care sunt rezultatul unui continuu proces de perfecţionare, urmărind creşterea eficienţei operaţiilor.

CONTABIL ŞEF ECONOMIST MATEI LILIANA

CONSILIER TEHNIC INGINER COSTACHE MARIAN

4.5. PREŢ ŞI CALITATE

Elaborarea de strategii de piaţâ a S.C. FORAJ SONDE S.A. MORENI porneşte de Ia existenţa unei diferenţe între capacitatea de producţie şi capacitatea de lucru.

În aceste condiţii, conducerea societăţii şi-a propus şi, până în prezent, a şi realizat, menţinerea unui nivel corespunzător al lucrărilor.

În ceea ce priveşte principalii beneficiari, sucursala „PETROM“ TARGOVIŞTE şi sucursala „PETROM“ PLOIEŞTI, S.C. FORAJ SONDE S.A. MORENI ocupa în proporţie de circa 60% acest segment de piaţă.

Explicaţia unui segment de piaţâ atât de întins o constituie neîndoielnic raportul preţ-calitate favorabil.

INGINER DINU CRISTINA – MARKETING

Dintre colaboratorii de marca ai societăţii amintim:

I.C.P.T. CÂMPINA ŞI PETROSTAR PLOIEŞTI in faze de proiectare şi optimizare a programelor de foraj;

S.C. ATLAS GIP S.A. PLOIEŞTI pentru investigarea găurii de sonda;

S.C. UPETROM S.A. PLOIEŞTI, S.C. UZTEL S.A. PLOIEŞTI, S.C. PETROUTILAJ S.A. CÂMPINA, S.C. UPET S.A. TÂRGOVIŞTE pentru confecţii şi reparaţii mecanice;

S.C. PETROS S.A. PLOIEŞTI pentru operaţii speciale.

4.6. RESURSE UMANE

RESURSELE UMANE reprezintă principalul potenţial al S.C. FORAJ SONDE S.A. MORENI, fapt atestat de aceea ca numeroşii specialişti (muncitori, maiştri, ingineri) au lucrat la acţiuni de cooperare în străinătate (Algeria, Irak, Iordania, Libia, Grecia, Ecuador, Israel, Kuweit, Kazahstan).

Numericul actual este de 581 de salariaţi, din care 510 bărbaţi (66 tesa, 444 muncitori) şi 71 femei (34 tesa, 37 muncitori). Din cei 581 de salariaţi 85 sunt navetişti şi 496 sunt localnici.

La S.C. Foraj Sonde S.A. Moreni lucrează 48 de ingineri, 15 subingineri, 6 economişti şi 11 maiştri.

CONDUCEREA SOCIETĂŢII

Acest personal este coordonat de următoarea echipa (de la stânga Ia dreapta, în imaginea de la pag. 184):

master inginer Costache Marian consilier tehnic
inginer Duduman Petre şef secţie DMT
inginer Codescu Viorel şef birou mecano-energetic
inginer Juravle Vasile director general
economist Duca Constantin director economic
doctor inginer Nicolae Petruţ director tehnic
inginer Bucur Gheorghe şef secţie mecano-energetic
inginer Neacşu Gheorghe inginer şef

 

Vasile Dragomir
Nascut la 23.12.1951. Casatorit cu doi copii majori . Formatie profesionala =Inginer Foraj extractie (masterat in domeniul forajului dirijat din anul 1996) In momentul de fata , lucrez de acasa !!!
http://www.vasiledragomir.ro

11 thoughts on “SCHELA DE FORAJ MORENI – 2002

 1. Nu meritau trecuti, nici macar cu numele, cei ce au falimentat societatea. Ma refer la conducerea de care ati amintit. Pacat ca nu ati amintit si de cei care au dezvoltat societatea (de exemplu domnul director Ionescu Ariton – un adevarat profesionist) inaintea „ororilor” care au falimentat-o ! In rest, amintiri frumoase …

  1. Te salut Irinel Altiocaian si ma bucur sincer ca „existi”( sper ca tot pe aceasta „piata ” a petrolului din Romania ). Dragul meu , pozitia mea a fost aceea a „cronicarului” care inregistra oameni , locuri, fapte , din istoria perioadei anului 2002, de care se face vorbire in carte .Tu si multi fosti colegi de la Schela de Foraj Moreni , care au „populat ” aceasta unitate economica cu specializarea foraj au avut si au multe frustrari legate de „destinul” ei si de durata existentei ei ( infiintata in 1979 -desfiintata in 2008).
   Eu spre exemplu , am lucrat acolo din 1973 ( cand era sectie a Foraj Liliesti) pana in 1999( cand am plecat supervizor la Petrom -Sucursala Ploiesti) si pot spune ca nu am prins „framantarile „de final ale falimentului societatii.
   M-am uitat de exemplu pe anexa inginerilor , maistri si economisti care lucrau in 2002 la Foraj Moreni si nu te-am mai regasit acolo ( probabil ca ai plecat mai inainte ) dar desi te inteleg sentimental , nu-ti impartasesc in totalitate pozitia fata de cauzele care au condus la falimentarea societatii in sensul ca nu numai conducerea s-ar face vinovata de asta ci ( dupa parerea mea ) si vechimea instalatiilor de foraj si in general a dotarii tehnice cat si a mediului concurential in care ne desfasuram activitatea( ne bateam 12 „Foraje ” pe o piata Petrom cu niste tarife ridicole care nu permiteau nici o idee de dezvoltare si numai supravietuire de azi pe maine).
   Am avut si eu acest exemplu nefast cand in calitate de director la Detubari Floresti am „condus „societatea la faliment . Acum referitor la „merite” eu nu cred ca trebuie sa-l uitam pe raposatul ing Ciobanu Gheorghe care a infiintat societatea in 1979, apoi pe ing Ionescu Ariton ( care a avut meritele lui. totusi dupa parerea mea Irinel , o societate comerciala se dezvolta si „traieste” prin oamenii pe care-i are . Uita-te pe anexa de care vorbeam mai sus si vezi ce oameni valorosi ( inca in activitate) a avut Schela Foraj Moreni . Cam asta e parerea mea in scurte vorbe , mi-a facut placere sa conversam, iti doresc tot binele din lume . Cu stima ing Vasile Dragomir .

 2. Ce placere sa va „reintalnesc”. Intr-adevar, sunt un sentimental si probabil ca nu am caderea de a judeca pe nimeni. Doar ca, asa cum ati amintit in text, au fost specialisti deosebit de valorosi si poate ca se putea face mai mult pentru ei. Chiar mi-ar place sa stiu ce mai fac, pe unde mai sunt … Un colectiv deosebit … Si acum imi aduc aminte de acele vremuri, ca tanar stagiar … Mi-am dat seama perfect de faptul ca dvs ati fost doar un „cronicar” – foarte bine documentat (felicitari !) si nu m-am referit la persoana dvs. Eu am plecat in 1994 in primavara la Schela de Foraj Ploiesti (Liliesti), motiv pentru care nu m-ati regasit pe lista. L-am amintit pe domnul Ariton pentru ca in 1989 cand am luat repartitia la Schela de Foraj Moreni, l-am prins foarte putin pe domnul Ciobanu. Stiu ca si domnia sa a fost un mare profesionist, dar domnul Ariton mi-a fost director pe o perioada de cca 5 ani si l-am cunoscut mai bine. Am apreciat intotdeauna nu numai profesionalismul dar si „coloana vertebrala” / morala a acestuia. Oricum, sper sa tinem legatura, imi face deosebita placere sa „conversam” si pana la urmatoarea intalnire va transmit numai bine, spor in activitate (si in cea de cronicar) si nu in ultimul rand multa sanatate ! Cu mult drag si respect, Irinel

 3. Salutare Irinel,
  Imi aduc aminte cu mare placere de tine! mai ales inceputurile…dupa care si perioada cand incercam…noutatile! Tu, in mare masura ai dreptate, dar…din pacate nu ai cum sa cunosti realitatile anilor 1999-2004(dupa privatizarea ucigatoare!!!…) care…au fost groaznice si de care…s-a vorbit decat in presa acelor vremuri! Probabil ca nu ai citit-o/analizat-o/sesizat-o !!!!…In 1998-1999, realizarile acestei societati, o clasau pe locurile 1 si 2 in TOPUL SOCIETATILOR de FORAJ din ROMANIA (16 instalatii foraj active, investitii, reparatii/an, cifra de faceri/cea mai mare din tara, CREANTE!!!-peste 1.300.000 USD/f.imp.,nr.salariati=880, lucrul in strainatate/Kuwait,Libia,Iraq,FRONT DE LUCRU – la MAXIM,etc),alaturi de FS RAMNICU VALCEA SA. Din pacate, privatizarea si, mai ales…modul cum a fost privatizata societatea, au condus la …ceea ce s-a intamplat!…Cea mai buna societate de foraj din acel moment a fost distrusa foarte rapid de forte foarte puternice care nu au avut un singur tel: VANZAREA, DISTRUGEREA si INSUSIREA VANZARII ACESTEIA(culmea!!!…cu stirea sau/si interesul autoritatilor!!!…).Fii sigur ca eu – cu mare sinceritate, iti spun – sunt cel care regret cel mai mult acest lucru!…Eu traiesc in Moreni… ma intalnesc cu fostii salariati care au trait/traiesc in oras, au ramas fara serviciu, unii au murit!…altii muncesc ,,afara” cu rezultate foarte bune, altii sunt la pensie si au un singur regret!…Desfiintarea/Falimentul SC FORAJ SONDE SA MORENI! Eu, fiind nascut in Liliesti/Baicoi, si…pe deasupra avand si repartitia la Schela de Foraj Liliesti/Ploiesti, impartasesc regrete si mai mari, intrucat firmele mele de suflet au disparut! Eu, din 2004 mi-am desfasurat activitatea la o firma straina de fluide foraj(MUD-DATA/AMC OIL & GAS), m-am pensionat in decembrie 2017, sunt sanatos si locuiesc in Moreni. As dori sa discutam cu mare placere la 0741/100318. Numai de bine, Irinel!

 4. V-am descoperit mai tarziu.Interesante articole.Eu am absolvit la Liceul Petrol Campina scoala profesionala in 2005-mecanic foraj extractie.Am ,,radacini” adanci la Bustenari,prea putine cuvinte despre Bustenari,Campina si Pitigaia.Strabunicul meu a fost maistru sondor-chirovnic la Pitigaia pana in al doilea razboi mondial

  1. As dori sa ne intalnim in luna iulie sa discutam despre istoria petrolului din zona Campina, Pitigaia, Bustenari.-Spun luna iulie pentru ca atunci sosesc in tara. este ok?

   1. Ma bucur ca preocuparile mele legate de petrolul romanesc in general si de cel din zona noastra in special au o oarecare rezonanta in randul unei categorii de public , dar datorita unor probleme de sanatate ivite dupa o operatie pe cord deschis nu pot prognoza care va fi situatia fizica in luna iulie . Prezupun ca o sa stati acasa cca 30 de zile si atunci putem sa reluam discutia . Salutari si numai bine ,
    Ing Vasile Dragomir

 5. Ma bucur ca preocuparile mele legate de petrolul romanesc in general si de cel din zona noastra in special au o oarecare rezonanta in randul unei categorii de public , dar datorita unor probleme de sanatate ivite dupa o operatie pe cord deschis nu pot prognoza care va fi situatia fizica in luna iulie . Prezupun ca o sa stati acasa cca 30 de zile si atunci putem sa reluam discutia . Salutari si numai bine ,
  Ing Vasile Dragomir

Lasă un răspuns

Top