You are here
Home > Diverse > Sindicatul GSIP Moreni !!!

Sindicatul GSIP Moreni !!!

Maistru Ghenoiu Ion lider sindicat Liceul de Petrol

SINDICATUL G.S.I.P. MORENI

„Grupa sindicala sus menţionată s-a înfiinţat în anul 1991, luna mai, şi este afiliată la Federaţia Sindicatelor Cadrelor Tehnice din învaţamatul Preuniversitar Bucureşti, federaţie la care grupa noastră sindicala raportează toate problemele pe linie de sindicat, cat şi cotizaţia lunară.

Federaţia noastră a încheiat protocoale cu toate Inspectoratele Şcolare, privind încurajarea învăţămantului de pregătire vocaţionala, ca segment important de pregătire a forţei de munca compatibile cu o economie moderna. De asemenea suntem afiliaţi la Federaţia Educaţiei Profesionale „Dimitrie Leonida“, din structura C.N.S. Cartel Alfa, judeţul Damboviţa. Federaţia noastra îşi propune unirea întregului personal din învăţămantul preuniversitar care este implicat în procesul de educaţie, precum şi de instruire a tinerilor în vederea alegerii, iniţierii sau practicării unei profesii din orice domeniu de activitate.

De asemenea analiza şi adoptarea unor masuri de rcorientare a organizării şi conţinutului învăţămantului preuniversitar, avand în vedere ca educaţia tehnologică este parte componenta a educaţiei generale.

Selectarea directorilor de grupuri şcolare dintre cadrele didactice cu pregătire profesionala şi manageriala specifica în scopul îmbunătăţirii activităţii de îndrumare, control şi coordonare a unităţilor zcolare în care se realizează pregătirea vocaţionala a elevilor.

Organizarea şi sprijinirea de către M.E.C. a acţiunilor de orientare şcolara şi de popularizare a unităţilor de învăţămant în care sa se asigure o pregătire vocaţionala de calitate şi sa se realizeze venituri extrabugetare.

Acordarea unei atenţii sporite privind respectarea normelor de protecţie a muncii şi P.S.I. în unităţile şcolare.

Reglementarea condiţiilor în care se dispune mărirea cu un număr de procente a salariului de baza pentru cadrele didactice din învăţămantul preuniversitar.

Grupa noastră sindicala colaborează în cele mai bune condiţii, fiind pe aceeaşi lungime de unda privind toate problemele legate de învăţămant, cu grupa sindicala a profesorilor, lider profesorilor, lder prof Cenusa  Valentin .

De asemenea colaboram foarte bine şi avem sprijin foarte bun în diverse probleme sociale şi economice la conducerea şcolii.

Suntem invitaţi la toate consiliile de conducere ale unităţii şcolare, avand posibilitatea sa ne exprimam părerile în buna funcţionare a şcolii.

Împreuna cu grupa de profesori, am participat la toate acţiunile sindicale dirijate de S.L.I. Damboviţa atat la nivel judeţean, cat şi la nivel naţional, privind îmbunătăţirea condiţiilor de munca şi trai în învăţămant.“

Lasă un răspuns

Top