You are here
Home > Diverse > Sindicatul Liber Independent al SC Foraj Sonde Moreni .

Sindicatul Liber Independent al SC Foraj Sonde Moreni .

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT AL S.C. FORAJ SONDE S.A. MORENI

S.L.I. Foraj Sonde S.A. Moreni a fost infiinţat la data de 16.02.1990 prin voinţa oamenilor muncii, conform Cartei Organizării Internaţionale a Muncii, legislaţiei în vigoare.

Funcţionează ca persoana fizica de sine stătătoare pe baza propriului statut şi a încheierii Judecătoriei Targovişte nr. 27/16/02.1990, avand drept scop apararea demnităţii, a drepturilor şi intereselor membrilor săi.

S.L.I. Foraj Sonde S.A. Moreni este o organizaţie independenta care reuneşte salariaţii Foraj Sonde Moreni, fără deosebire de pregătire profesionala, convingeri politice, religie, sex şi varsta.

S.L.I. Foraj Sonde S.A. Moreni este afiliat la F.S.L.I. Petrom, afiliat la randul sau la C.N.S.L.R. Fraţia.

CREŢOIU VASILE, LIDER SINDICAT S.L.I. FORAJ SONDE S A. MORENI

S.L.I. Foraj Sonde S.A. Moreni îşi propune următoarele scopuri:

– sa participe la îmbunătăţirea condiţiilor de munca şi viaţa ale salariaţilor şi la realizarea cadrului necesar desfăşurării activităţilor sociale, culturale, sportive şi recreative;

– sa promoveze şi sa apere drepturile, libertăţile şi interesele membrilor afiliaţi;

– sa asigure întrajutorarea membrilor de sindicat;

– sa hotărască afilierea, înfrăţirea şi colaborarea cu alte sindicate, federaţii şi confederaţii sindicale, grupuri şi ligi naţionale şi internaţionale.

Conducerea organizaţiei

Preşedinte – Creţoiu Vasile
Vicepreşedinte – Crăciun Gheorghe – Popescu Stelian
Secretar – Georgescu Florin
Contabil – Carturoiu Luminiţa

Planurile de manifestări ale sindicatelor sunt înmanunchiate în Contractul Colectiv de Munca, unde sunt vizate relaţiile de munca, relaţiile sociale, culturale etc.

Relaţiile sindicat – patronat sunt stipulate în contract, fiind precizate formele de lupta sindicala, problemele de legislaţie a muncii, protecţia salariaţilor, obligaţiile sindicaliştilor etc.

Lasă un răspuns

Top